Barnehagen har naturen like utenfor døren, og bruker skogen og nærområde mye til ulike turmål. Vi har også fotballbaner, lysløype og skøytebane som vi benytter oss av.

I 2008 ble barnehagen utvidet, med nye lokaler og nytt uteområde. Vi har to hus. Det ene heter Solgul og rommer våre to småbarns-avdelinger. Det andre heter Himmelblå, og her ligger våre to avdelinger for store barn. Vi samarbeider mye på tvers av avdelinger og hus.

Vår visjon er : "Barna i fokus NATURligVIS" I det legger vi at valg og avgjørelser skal være med tanke på det beste for barna. Vi er opptatt av lek og vennskap - naturopplevelser- godt språkmiljø- glede og humor- anerkjennelse og respekt- barnas stemme- trygghet og omsorg- profesjonelle, ansvarlige og nære voksne.

Styrer

Ragnhild Torbjørnsen
Tlf. 990 06 692
Epost: ragnhild.torbjornsen@lillehammer.kommune.no

Øvrige ansatte

Åpningstid:

7.00-16.30