Vil du lære norsk?

Vi registrerer nye elever til norskkurs onsdager mellom 12.00-14.00 fra 17.august 2022

Ring 61 10 77 38 for timebestilling.

Opplæringen er nivåbasert og vi har norskkurs fra A1 til B2. 

Prøver

Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve

20.april 2023

 

Norskprøve høst  2023

Påmelding: 21.-25. august

Prøveperiode: 25.-29. september

Påmelding: http://kompetansenorge.no

Fritak

Fritak fra plikt til opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Du kan søke om fritak hvis du:

1. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk/samfunnskunnskap.

(eks. vitnemål, prøvebevis med bestått samfunnskunnskapsprøve/alle 4 delprøver i norsk)

2. Har særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. (Legeerklæring kreves)

 

Fritak fra plikt til å avlegge prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøver.

Fritaket kan innvilges dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker til grunn. 

Her kreves det dokumentasjon fra lege eller spesialist.

Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte på LLS .