Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter sykkelbyen

Foto: Glis Studio Lillehammer - Fotogr

Sykkelbru

Nå kan du sykle (eller gå) og føre samtale med venner over Vingensbrua..! Å transformere politikk til fysisk form kan være en vanskelig men også spennende og viktig øvelse. Det gjelder ikke bare å komme seg fra byen til Vingnes på en trygg og effektiv måte, men en må også få noen gode opplevelser underveis! Den litt uvanlige oppmerkingen vil ikke ha noen regulerende betydning, men skal gi informasjon og bidra til at de som går, sykler og andre trafikanter som kan kjøre på brua velger en hensiktsmessig og sikker plassering i vegbanen. I tillegg vil de skraverte feltene kunne markere steder for ulike sosiale funksjoner. Eksempelvis er det i løpet av sommeren planlagt satt ut noen benker og blomsterkasser.

Oppmerkingen består av et lag med farget bindemiddel fullstrødd med steinmateriale (Bauksitt). Det malte dekket vil ha minst like god friksjonsoverflate som asfalt,- også under våte forhold.
Tverrløypa_Nybuvegen

"Tverrløypa" - en del av hovednettet for sykkel

Allerede tidlig på 70 tallet ble "Tverrløypa" regulert inn og sikret som en framtidig og sammenhengende ski og turveg trase som knytter Stampesletta til bydelene fra sør til nord.
Sykkelbyen_0008[1]

Lillehammer avanserer

Lillehammer avanserer bra i syklistenes egen undersøkelse "syklist i egen by"!!
Nå gjelder det bare å stå på videre i arbeidet med å alminneliggjøre og tilrettelegge for et mangfold av syklister i byen ): å bygge opp om en god sykkelkultur.
bilde rapport sykkelby 2014

Sykkelbyundersøkelsen 2014

Nylig framlagt oppfølgingsrapport viser at andelen Lillehamringer som sykler i dag er det samme som for 2010.
Lillehammer kommune
LILLEHAMMER KOMMUNE
- Navn på tjenestested -
Postboks 986
2626 Lillehammer
Org.nr.: 945578564