-Swix velger å bli i Lillehammer av bedriftsøkonomiske hensyn, mens Nortura vurderer å dra av samme grunn, slår ordføreren fast. -Å miste arbeidsplasser og bedrifter er ikke det vi ønsker oss, men det er kjent at Nortura også flere ganger tidligere har vurdert å legge ned driften i Lillehammer, sier Johnsen.

Ivareta næringsvirksomhet
Nortura offenliggjorde tirsdag 17. februar at det planlegges å flytte bedriften til Rudshøgda, og dermed kan de 126 arbeidsplassene forsvinne fra Lillehammer om to år. Den endelige avgjørelsen blir tatt i bedriftens styremøte neste måned. Ordføreren presiserer viktigheten av å ivareta de ansatte så godt det lar seg gjøre i denne prosessen. Han vil ta kontakt med Nortura for å høre nærmere om planene framover. -Det er viktig at kommunen legger til rette for både næringsvirksomhet og arbeidsplasser som er etablert i kommunen, og hvis det absolutt ikke er mulig; legge til rette for eventuell ny næringsaktivitet og nye arbeidsplasser, sier ordfører Espen Granberg Johnsen.