Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sti gjennom skogen

Stor skogbrannfare

Lillehammer Region Brannvesen minner om at det nå er forbudt med åpen ild i Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner. Det er stor skogbrannfare og forbudet gjelder også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Illustrasjon

Beredskap, flom

Lillehammer kommune har tilsyn med de bynære vassdragene på østsiden og følger nøye med på situasjonen i Lågen, Mjøsa, Gausa og Rinna. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om at vannstanden i Mjøsa er stigende, og at den foreløpig ventes å nå sitt høyeste nivå 18. mai.

 

Illustrasjon

Kommunedelplan helse og omsorg 2018-2028

Høring og offentlig ettersyn

Som innbygger eller høringsinstans kan du nå si din mening om forslaget til Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2028 for Lillehammer kommune. Høringsuttalelsen må leveres senest 3. juni 2018.
Illustrasjon

Høring om politivedtekt

Ny forskrift om politivedtekt for Lillehammer kommune er ute på høring. Nytt i forslaget er regulering av tigging og kommunal myndighet til å kunne håndheve enkelte bestemmelser. Høringsfristen er 1. juni 2018.