Juryen om prisvinneren:
Den enheten som blir tildelt arbeidsmiljøprisen i Lillehammer kommune i 2015 har gjennom mange år jobbet bevisst for å utvikle arbeidsmiljøet og kulturen i sin enhet. Arbeidstakerne i denne enheten har sine arbeidssteder spredt utover hele kommunen, noe som gjør arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø ekstra utfordrende.
Enheten består av 12 ulike nasjonaliteter. Enheten har hatt ønske om å skape en felles plattform for alle ansatte og har som de skriver i søknaden: «jobbet bevisst med språk, kommunikasjon og dialog for å skape en felles plattform for det å bli sett, å kunne se andre og ikke minst bidra inn i fellesskapet for å skape en kultur der alle føler seg inkludert og verdsatt. 
Enheten har høye ambisjoner både sosialt og faglig. Arbeidsmiljøet skapes hver dag og enheten gjennomfører faste møter med ansatte for informasjon og involvering.
De gjennomfører regelmessig kurs for faglig oppdatering. Enheten samarbeider med Lillehammer læringssenter og arrangerer renholds- kurs og norskopplæring for de som har bestått norsk-kurs. På denne måten bidrar de til å rekruttere nødvendig arbeidskraft og jobber bevisst for å gi flyktninger arbeid. Enheten har enkle og hverdagslige regler om hvordan du skal opptre på arbeidsplassen, eks:

• "Smil og hils på dine kollegaer – et smil kan utgjøre forskjellen for en kollega og det koster ingenting
• Vær raus med ros, gi en oppmuntring i stedet for å snakke hverandre ned
• Om du lurer eller stusser på noe en kollega sier; spør tilbake - og vær nysgjerrig. Vårt mantra er at dialog er roten til alt godt."

Enheten har gjennomført en stor omstilling de siste to åra for å tilpasse de økonomiske rammene til driften og har samtidig klart å utvikle arbeidsmiljøet. Enheten består av hverdagshelter som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø for oss alle. Under streiken i 2012 fikk vi demonstrert det til fulle da enkelte arbeidsplasser måtte stenge fordi denne enheten ikke kunne gjøre jobben sin.
Vi kan alle lære mye av det arbeidet denne enheten gjør. De jobber bevisst for å spre arbeidsglede hver eneste dag!

I juryen: rådmann, HR-sjef, HMS-ansvarlig, to hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.