kommuner_lillehammer

Årlig møte med lag og foreninger

Kultur og fritid inviterer årlig  lag og foreninger på Lillehammer til møte i kommunestyresalen. 

 

I tillegg til at informasjonsmøtene er en møteplass for lag og foreninger, så informerer kommunen om aktuelle prosjekter og tema, tilskuddsordninger m.m.