I tillegg til at informasjonsmøtene er en møteplass for lag og foreninger, så informerer kommunen om aktuelle prosjekter og tema, tilskuddsordninger m.m.