Illustrasjon

Begrensa tilgang til postliste

I perioden torsdag 6. oktober til onsdag 12. oktober vil postlista bli borte fra kommunens nettside. Det vil heller ikke være mulig å hente ut politiske dokumenter via nett. Årsaken er at kommunens sak- og arkivsystem oppgraderes.

 

Politiske dokumenter for den aktuelle perioden vil ligge tilgjengelig på servicetorget. Posten går som normalt og hovedarkivet holder åpent med en minimumsbemanning. 

Etter den 12. oktober vil alle dokumenter bli lagt inn i sak- og arkivsystemet, og dermed også synlige i postlista.