Medarbeiderundersøkelser

Byggesak ubemannet i romjulen

Tjenesteområde byggesak er ikke tilgjengelig for møter og service fra og med julaften til og med nyttårsaften.

Ved spesielle forhold kan leder av byggesak Kjell Arve Bråtesveen kontaktes på telefon 951 27 480.