Så sterk vind kan føre til bortfall av strøm og telefon/internett. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor uværet treffer, mange vil ikke oppleve noe vind i det hele tatt, andre får kraftige nedslag i korte perioder.

Vi ber befolkningen være føre var med å:

Sikre løse gjenstander
Fortøye båter tilstrekkelig
Lade opp mobiltelefoner i tilfelle strømbrudd
Sørge for å ha batteri tilgjengelig i lommelykter
Ta inn nok ved om du har vedovn eller peis til varme
Være forberedt på kortere eller lengre strømbrudd