Logo, Ikomm

Ikomm AS:

Flere kommuner blir eiere

Ikomm AS har inngått avtale med fem nye kommuner i Indre Østfold. Det innebærer at kommunene Askim, Trøgstad, Hobøl, Eidsberg og Spydeberg nå er medeiere i Ikomm AS sammen med Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. Ikomm får med dette ca. 4.500 nye brukere over på sin plattform og sikrer med det arbeidsplasser i distriktet.

Ikomm har reorganisert arbeidet og skilt ut en egen utviklingsavdeling. Avdelinga skal ivareta innføringa av de nye kommunene  og jobbe med nye IT-løsninger for alle kunder. Ikomm overtar driften av de fem nye kommunene på eksisterende plattformer den 15. mai i år. Alle de nye kommunene skal være flyttet over til Ikomm AS innen 1. mai 2018, og   Ikomm vil bemanne opp selskapet, både i Indre Østfold og på Lillehammer.

Avtalen er verdsatt til 500 millioner kroner og strekker seg over 5+ 5 år.