Helsetilbudet dreier seg i hovedsak om familieplanlegging, celleprøvetaking og prevensjon. Mer informasjon om prosjektet finner du under hjemmesiden til Lillehammer helsestasjon, svangerskapsomsorgen.