Fagutvalget for oppvekst, utdanning og kultur holdt 8. september16 møtet sitt på Hammartun skole.
Blant sakene på sakslista var skolesjef Merete Eskelunds orientering om evalueringen av iPad-piloten ved fire av Lillehammers barneskoler.  
Med seg hadde skolesjefen Oline Wiklund og Christian Wedum fra 7. klasse på Kringsjå. Elevene ga politikerne et lite innblikk i praktisk bruk av iPad.

IMG_2804.JPG

Christian viste hvordan han bruker iPaden som verktøy når han løser hjemmearbeid i matematikk og engelsk.

IMG_2805.JPG

Oline gjennomgikk bruken av iThougt – en app der du både kan lage tankekart og presentasjoner av fagstoff.