I Lillehammer er den største forekomsten av bever knytta til elva Rinna og Saksumsdalen. Dette er et aktivt drevet landbruksområde og mange av jordene går helt ut og grenser til elva.

Formannskapet i Lillehammer vedtok i møte 8. mars 2016 vedtok å sende forslaget om jakt på bever ut på høring. Dokumentene finner du under "Se også".
Høringsfrist er 5. mai.

Uttalelse sendes postmottak@gausdal.kommune.no

eller via post:
Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal.

Spørsmål vedrørende forskrift kan rettes til Sigbjørn Strand ved Landbrukskontoret – tlf. 480 32 174.