Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2028 skal avløse eksisterende kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021. Planutkastet har vært ute på høring og var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18. april til 3. juni 2018.