Når det gjelder resultatet fra valgdagene, er det venta at denne oversikten er klar omkring klokka 22.30.

Valgresultatene legges også ut her: