Utkastet til kulturbyggplan for 2015-2025 legges nå ut på høring. Du finner planutkastet med vedlegg her på kommunens nettside og på servicetorget. Kontaktperson for eventuelle spørsmål: Maria Seines eller Øivind Pedersen.

Høringsinnspill sendes elektronisk til postmottak@lillehammer.kommune.no eller til Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer. Merkes: Høring kulturbyggplan.

Høringsfrist er 15. september

Kulturbyggplanen vil bli vedtatt av kommunestyret i oktober/november 2015. Vedtatt plan vil få bilder/illustrasjoner og annen lay-out.

Kulturbyggplan for Lillehammer kommune 2015-2025.pdf

Kulturbygg i Lillehammer (vedlegg til Kulturbyggplanen 2015-2025).pdf