Hver enkelt av de 428 kommunene i landet er blitt forspurt om ti elementer i sin demensomsorg:

Demensplan
Behandlet demensplanen politisk
Demensteam
Demenskoordinator
Tilrettelagt dagaktivitet for personer med demens
Gjennomført pårørendeskole i løpet av siste to år
Skjermede enheter i sykehjem
Forsterkede sjermede enheter i sykehjem
Bofellesskap for personer med demens

Vil du se artikkelen og få oversikten over hvordan den enkelte kommune ligger an, kan du trykke her: