Uke 32 starter anleggsarbeidene igjen ved Cathinka Guldbergs veg 15, krysser Furubakken og fortsetter ytterligere noen meter sørover. Arbeidet er ventet å ta ca. 5 uker. Furubakken vil bli stengt da kryssingen av vegen foretas. Skilting for gående og kjørende vil bli utført.

Videre starter også arbeidet med ny støttemur i Rugdevegen, sør for Nybuvegen, i uke 33. Arbeidet er ventet å ta ca. 7 uker. Det skal også legges kabelrør for Eidsiva i Rugdevegen i samme periode.

Generell opprydding og istandsetting av de berørte vegene i området vil også bli foretatt i løpet av høsten. Noe arbeid kan måtte utstå til våren neste år.

Arbeidet er godt i rute i forhold til framdriftsplanen. Hvis det er spørsmål til ovennevnte, så ta kontakt med prosjektleder Kari Myrholt Skårset, tlf. 48 12 38 15 eller e-post kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no