Meningsfylt fritid høsten 2015

Meningsfylt fritid

Lillehammer kommune tilbyr ulike tilrettelagte kultur- og fritidstilbud innen psykisk helse. 

Målet er at man gjennom opplevelser og mestring skal få selvtillit, trivsel og overskudd til å møte hverdagens utfordring.

Se programmet for høsten 2017 til høyre på denne siden.