Mestring og muligheter

Folkehelsedebatt i litteraturhuset:

Mestring og muligheter

Lillehammer revmatikerforening har utfordret kommunen med flere aktører til debatt om Folkehelsemeldingen- Mestring og muligheter (St.meld. 19/2014-2015). Revmatikerforeningen mener enkelte pasientgrupper faller mellom alle stoler og viser blant annet personer med  muskel- og skjelettsykdommer. Lillehammer kommune blir utfordret på forbedringsmuligheter og den videre utviklingen. Ønsker du å vite mer om hvordan Lillehammer kommune arbeider med folkehelse på dette området er du velkommen til informasjon og debatt torsdag 29. oktober klokka 19.00.

Revmatiker-debatt mestring-muligheter
revmatiker-debatt mestring-muligheter2

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter ønsker at psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet, arbeidet med å fremme en helsevennlig livsstil skal få en mer positiv vinkling og det skal utvikles en ny og moderne eldrepolitikk.

Les mer HER