Illustrasjon

Se kommunestyremøtet på nett

Kommunestyremøtene kan du som vanlig følge via kommunens nettsider. Torsdag 25. februar skal blant annet framtidig barnehage- og skolestruktur behandles.  

Trykk på linken, så kan du følge med på møtet: http://lillehammer.kommunetv.no/bruker/pages/live.aspx?lid=605&bid=1