Lillehammer kulturskole har et variert tilbud som alle unge i alderen 4-26 år i Lillehammer kommune kan søke på. Skolen har tilbud om på mange instrumenter, i kor, i teater og i visuell kunst.  Mer informasjon om våre tilbud, les her!

Bruk vårt elekroniske søknadsskjema.