Det er mange ulike aktører som tilbyr ferieaktivitetene og all kontakt må henvendes direkte til dem. Brosjyren deles ut i alle skolene i Lillehammer samt gjøres tilgjengelig i kommunens servicetorg og bibliotek (i uke 17). 

Se brosjyren her