På Lillehammer blir statsråden tatt i mot av ordfører Espen Granberg Johnsen og rektor John Amundsen på Lillehammer læringssenter. I løpet av det times lange besøket på læringssenteret vil Horne blant annet bli orientert om kommunens arbeid med bosetting av enslige mindreårige og funksjonshemmede samt viktigheten av frivillig innsats i integreringsarbeidet.