Illustrasjon

Tilgjengelighet, eiendomsskatt

Eiendomsskattekontoret innskrenker åpningstiden for publikum for å kunne intensivere arbeidet med generelt eiendomsskattearbeid og klagebehandling. I 2017 skal alle nye og endrede eiendommer takseres i hele kommunen samt at klagene fra takseringen i 2016 skal behandles så raskt som mulig.  

 

Fra og med tirsdag 6. juni er åpningstiden fra klokka 11.30 - 14.30, mandag til fredag.