Lillehammer_sommerbilde_ Lysgårdsbakken

NVE:

Varsel om jord- og flomskredfare

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har sendt ut varsel om jord- og flomskredfare i Lillehammer for torsdag 17. september. Lillehammer kommune ruster opp med tanke på dette, og fra og med kl. 04.00 torsdag morgen vil det være mannskap ute som fører tilsyn med kulverter og rister.

Værvarsel og prognoser blir vurdert fortløpende, og kommunen er klare til å øke beredskapen ytterligere på kort varsel, blant annet ved hjelp av gravemaskiner som utplasseres på problematiske punkter.

Kommunen oppfordrer ellers huseiere til å holde vannveier åpne, sjekke taknedløp og rister.

NVE har en egen nettside hvor de i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket oppdaterer varsel om flom og jordskred kontinuerlig.