Illustrasjon

Vingnesbrua åpen

Vingnesbrua åpner igjen tirsdag 27. september, etter at brua i en prøveperiode på tre måneder har vært stengt for motoriserte kjøretøy. I tida framover skal det nå vurderes om brua skal stenges på permanent basis eller ikke. Det er registrert trafikkdata i den perioden brua har vært stengt, slik at en kan vurdere konsekvenser for trafikkavviklinga.  

Vingnesbrua er eneste forbindelse for gående og syklende mellom bysentrum og Vingnes. Brua er også en del av skolevegen for enkelte elever ved Hammartun ungdomsskole.