Meld deg på! Gratis utlån til kommunens innbyggere.

Lån en elsykkel
For å bidra til å endre vaner, bedre folkehelsen og redusere de lokale klimagassutslippene, har Lillehammer kommune gått til innkjøp av 21 el‐sykler og en el-lastesykkel som skal lånes ut gratis til innbyggerne i Lillehammer kommune. Ordningen med utlån av el-sykler ble startet opp i 2018 og tilbudet vil vare frem til sommeren 2020.