Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Røyslimoen

Reguleringsplan for Åretta ved Røyslimoen

Varsel om oppstart

Det varsles oppstart av planarbeid for elva Åretta og omkringliggende områder ved Røyslimoen i Lillehammer kommune. Frist for merknader er 1. september 2018.
bilde

Kvartal 20

Offentlig ettersyn

Lillehammer kommune har mottatt forslag til reguleringsplan for Kvartal 20 vestredel.
Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsplan for Lillehammer sentrum for å fortette med næring og leiligheter. Endringen fra reguleringsplan for Lillehammer sentrum består av økt tillat utnyttelse og økning av byggehøyder fra 2 etasjer til 3 etasjer.
Det planlegges 31 nye leiligheter og 750 m2 næringslokaler.
Frist for å komme med innspill er 01.09.18


Utsnitt av plankartet

Reguleringsplan for Hammersengvegen 19

Offentlig ettersyn

Lillehammer kommune har mottatt forslag til reguleringsplan for Hammersengvegen 19. Hensikten med planarbeidet er å fortette dagens eiendom med tre firemannsboliger. Frist for å komme med innspill er 01.09.18.
Kart Storgata 81

Reguleringsplan for Storgata 81

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Storgata 81 og Elvegata 15, Lillehammer. Frist for merknader var 3. august 2018.
Illustrasjon

Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2028

Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2028 for Lillehammer kommune skal avløse eksisterende kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021. Planutkastet har vært ute på høring og var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18. april til 3. juni 2018. Sluttbehandling av planen i kommunestyret er planlagt i oktober 2018.