IMG_4813

Sentrumskonferansen 2016

Gjennom et godt samarbeid ønsker vi å legge til rette for et livskraftig, attraktivt sentrum med handel, kultur- og næringsaktivitet. Sentrum skal også være sosial møteplass og gi attraktive bomuligheter. Med dette som bakteppe arrangerte Lillehammer kommune og Lillehammer sentrum drift sentrumskonferanse 15. september.

Velkommen - Espen Granberg Johnsen, ordfører

Hvordan skape en effektiv "byledelse" - branding av byer og utvikling av bysentra - Dorthe Bjerre, Synergii, Vejle i Danmark

Å være gårdeier i sentrum- handel, næring og eierstruktur - Randi Thomassen, Eiendomssjef hos Angvik Eiendom, Molde

Økonomisk bærekraftige sentra – hva må til? - Magnus Skjelmo Kristiansen, næringsrådgiver i Tromsø kommune/tidligere styremedlem i NSU

Et attraktivt sentrum - hva kan kommunen gjøre sett i et byutviklingsperspektiv - Michael Fuller-Gee, byplansjef Arendal kommune (link kommer senere)

Balansegang mellom vern og utvikling/fornyelse - Margrethe Aas, byplankontoret, Trondheim kommune

Byromsstrategi for Trondheim - Margrethe Aas, byplankontoret, Trondheim kommune