I løpet av uke 41 blir temperaturen i kommunens kontorbygg senket til 19 grader, mens temperaturen i skole- og barnehager senkes til 20 grader. Dette er i tråd med de anbefalte grenseverdiene. I gymsaler og lignende vil temperaturen være noe lavere.

Lillehammer kommune har ellers satt i gang både kortsiktige og langsiktige tiltak for å møte strømutfordringene; mye av energien er bundet til faste priser, men en del av energien følger markedet. Det jobbes ellers med flere tiltak som for eksempel å skifte til LED-lyspærer og etterisolering av bygninger..