Under artikkelen finner du heftet "Et olympisk eventyr", som forteller litt om planlegging, gjennomføring og effekten av OL.

På internettsiden til Lillehammer olympiapark vil du også finne mye interessant informasjon om OL-anleggene i Lillehammer.

"Den største idrettsbegivenhet på norsk jord er et avsluttet kapittel, og ble en langt  større suksess enn selv de  mest optimistiske kunne forestille seg. En slik suksess kommer ikke av seg selv. Årsakene er mange. Først og fremst en profesjonell og dyktig arrangørstab med klare mål og visjoner. Mål og visjoner som preget alle som på en eller annen måte var involvert i både forberedelser og avvikling. Et fantastisk samarbeide mellom mange aktører for å gjennomføre oppgaven og utfordringene. Mellom offentlige myndigheter, mellom offentlige myndigheter og private, mellom bedrifter og organisasjoner og mellom enkeltpersoner.
Alle hadde et klart siktemål: Dette skal vi greie på beste måte med de kvaliteter vi står for og med de ressurser vi har til rådighet."
 

Audun Tron , Lillehammers ordfører (1987-1999) i Den offisielle boken fra De XVII Olympiske Vinterleker 1994.

"... disse lekene, takket være våre norske venner og de aktives innsats, ble  en eventyrlig suksess.  Alt som er skrevet og sagt, bekrefter dette med stor begeistring. På flere områder gjorde Lillehammer  banebrytende arbeid for den olympiske  idé og fremtidige leker. Hele den olympiske verden er takknemlig for dette, og det  var derfor  jeg ved avslutningsseremonien den 27.februar 1994 kunne si at disse lekene var de beste noensinne." 

Juan Antonio Samaranch, tidligere President i IOC i Den offisielle boken fra De XVII Olympiske Vinterleker 1994.