Koordinerende enhet oppnevner barnekoordinatorer. Barnekoordinatoren har ansvaret for at individuell plan er utarbeidet dersom dette er ønskelig. Dette er en gratis tjeneste og målet er å bidra til at familiene opplever at de får et samordnet tjenestetilbud, med fokus på informasjon og veiledning. 

Hvem får bistand fra barnekoordinator? 
Kommunen gjør en tverrfaglig vurdering i eget inntaksteam hvor barnets hjelpebehov og totalsituasjonen i familien blir gjennomgått.

Hvordan få bistand fra barnekoordinator? 
Du må søke om bistand og søknadsskjema finner du her.
Skjemaet heter "Barnekoordinator, søknad".

Skjemaet sendes per post til: 
Tildelingsenheten
Helse- og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer

 


For spørsmål, kontakt:

Koordinerende enhet, Kari Nyhus
kari.nyhus@lillehammer.kommune.no
Telefon: 99 64 17 03
 
Barnekoordinator Brita Ødegård
brita.odegaard@lillehammer.kommune.no
Telefon: 92 80 60 41