Kommunedelplanen handler blant annet om parker, friluftsområder, turveger, lekeplasser, badeplasser, idrettsanlegg, aktivitetsanlegg, grønne byrom og liknende. Planen omfatter både sentrum, bydeler og grender. 

Vi ønsker primært innspill på:

 • Hva bør være de viktigste satsingsområdene i planen?
 • Hvilke grupper bør prioriteres?
 • Hvilke anlegg og områder bør prioriteres?
  • Opphold, rekreasjon og naturopplevelse.
  • Tilrettelegging som skaper nye aktiviteter.
  • Tilrettelegging som når flere brukergrupper.
  • Tilrettelegging for egenorganisert aktivitet.
  • Økt kapasitet for aktiviteter med utbredt tilbud i dag.

Vi tar også imot andre innspill som dere mener er aktuelle for planen.

Invitasjon til å sende innspill er sendt ut til over 130 lag og foreninger i Lillehammer. 

Hvordan levere innspill?

Innspill kan sendes på e-post eller via post: 

Frist for innspill til planarbeidet er 30. september 2023, men vi tar gjerne imot innspill fortløpende.

Bakgrunn

Se gjerne den gjeldende planen for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Se også vedtatt planprogram.

Dokumentene er også tilgjengelig på servicetorget i Lillehammer kommune, Storgata 51, inngang fra Sigrid Undsets plass.

Spørsmål? 

Eventuelle spørsmål kan rettes til idrettskonsulent André Holen, tlf.: 918 08 068 eller tjenesteområdeleder Kari Nesdal, tlf.: 917 39 657.