Godkjenning/ Prøvingsattest
For å vies må dere få godkjenning fra Skatteetaten (Folkeregisteret). Papirene fyller du ut her. 

Godkjenningen dere mottar heter prøvingsattest. Prøvingsattesten stadfester at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Denne må paret selv, i god tid før vielsen, sende til den kommunen hvor de ønsker å bli viet.

Ønske om vigsel i Lillehammer kommune

Dere kan be skattekontoret om å sende prøvingsattesten direkte til Lillehammer kommune. eller dere kan sende prøvingsattesten pr mail til postmottak@lillehammer.kommune.no eller pr papirpost til Lillehammer kommune, pb 986, 2626 Lillehammer. 

Dere sender med et telefonnummer hvor vi kan nå dere.

Vi vil deretter ta kontakt for å avtale tid og gå gjennom det praktiske for øvrig i forbindelse med vielsen. 

Dere kan også ta kontakt med oss i planleggingsperioden. 

Vielsen skjer i eget seremonirom i 2. etg. i rådhuset. 

Vielsene foretas på ukedager på dagtid. 

Det er gratis å gifte seg i Lillehammer kommune.

I kommunene har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunestyret i Lillehammer delegert vigselsretten til kommunedirektør, kommuneadvokat og HR-sjef. 

Om du har behov for mere informasjon ta kontakt med Servicetorget, tlf. 61 10 77 00.

Vielseskontoret holder stengt i juli. Det vil si at hverken planlegging av vielser, eller gjennomføring av vielser vil foregå i juli.