Godkjenning/ Prøvingsattest
For å vies må dere få en godkjenning fra folkeregistermyndigheten/ Skatteetaten som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er på plass. Søknaden finner dere her.  

Dersom vilkåren for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten/ Skatteetaten en prøvingsattest til brudeparet. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder og må være gyldig når brudeparet inngår ekteskap. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten/ Skatteetaten.

Ønske om vielse i Lillehammer kommune

Brudeparet må selv, i god tid før vielsen, sende prøvingsattesten til den kommunen hvor de ønsker å bli viet. 

Sendes pr mail til postmottak@lillehammer.kommune.no eller pr papirpost til Lillehammer kommune, pb 986, 2626 Lillehammer. Ved all skriftlige henvendelser til kommunen må telefonnummer hvor brudeparet kan nås, legges ved. 

Vi tar kontakt med dere så snart vi har mottatt prøvingsattesten for 

- avtale av tidspunkt

- gjennomgang av seremonien

- sikre to vitner til ekteskapsinngåelsen

- avklare hvilket språk seremonien skal gjennomføres på, eller eventuelt behov for tolk.

 

Informasjon om vielsen

Vielsen skjer i vielsesrommet på rådhuset. 

Vielsene foretas på ukedager på dagtid etter nærmere avtale.

Det er gratis å gifte seg i Lillehammer kommune. Om det er behov for og bestilt tolk, og brudeparet avlyser etter 48 timer innen avtalt vielse, vil brudeparet måtte betale for ubenyttet tolketjeneste. 

Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunedirektør, kommuneadvokat og HR-sjef delegert vigselsrett.

 

Vielseskontoret holder stengt i juli. Det vil si at hverken planlegging av vielser, eller gjennomføring av vielser vil foregå i juli.