Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline 26. januar kl. 09:22

Smittetilfeller:

Under koronakrisen er totalt 2414 personer i Lillehammer registrert med koronasmitte. Siste smittetilfelle er registrert  25. januar 2022.

Les mer clear
error_outline 25. januar kl. 14:21

Koronatest og selvregistrering

Du kan bestille tidspunkt for koronatest via denne nettsiden hele døgnet. Testen er gratis.

Les mer clear
error_outline 25. januar kl. 16:33

Koronavaksinering

Vaksinering er gratis og skjer etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Les mer clear

Fysioterapi

Tjenester – Fysioterapi ikon

Nyheter og kunngjøringer – Fysioterapi ikon

Kartlegging, vurdering og vedtak

Tildeling av tjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Tildelingsenheten for helse-og sosialtjenester er kommunens Koordinerende enhet. 

Tildelingsenheten holder til på HH-huset (rådhuset) Storgata 51. Vi oppfordrer deg til å gjøre avtaler før du kommer. 
Telefon 61 10 78 48 er betjent fra kl.9.00-11.00 og 13.00-15.00 på hverdager. Kontoret er ellers tilgjengelig for publikum i Servicetorgets åpningstider, se nederst.
Søknadsskjema finner du her "Helse- og omsorgstjenester".

Skal du søke  om omsorgsbolig benytter du søknadsskjemaet du finner ved å trykke på linken over.

Det er egne søknadsskjemaer for kommunale boliger for vanskeligstilte og individuell plan /koordinator. 
application/pdfSøknadsskjema for kommunale boliger 
Søknadsskjema for individuell plan og koordinator. (under I)

Ved Tildelingsenheten  får du også kontakt med:
Demenskoordinator
Hukommelsesteam
Kreftkoordinator
Innsatsteam

2017-11-24
skilek

Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring.Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål. Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Lillehammer kommune har 19,3 årsverk for selvstending næringsdrivende fysioterapeuter. De har kommunalt driftstilskudd med refusjonsrett fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

2012-04-12