Andre behov
Årsaken til nedleggelsen skykdes blant annet et behov for andre typer tilbud og oppfølging enn arbeidstreningstiltak. Det er nå et stort fokus på at alle arbeidstakere skal ut i ordinært arbeid så raskt som mulig. 
Gjenbruket ble opprettet for 27 år siden og har vært et tilbud til kunder som benytter seg av bruktmarkeder.