Ved så store snømengder som har vært nå, hender det at snømassene havner steder det ikke skal. Et av de stedene det dessverre skjer er over brannhydranter. Lillehammer kommune og brannvesenet oppfordrer innbyggerne til å ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved å påse at hydrantene er tilgjengelige.

Ikke legg snø rundt hydrantene, og ta gjerne noe skuffetak rundt hydranten dersom den ser ut til å snø ned.

Kommunen og brannvesenet har mannskaper som følger opp hydrantene, men vi er takknemlige for at også innbyggerne vil være med på å trygge byen. Det er totalt  441 hydranter rundt i kommunen, som både må ha tilsyn og ikke minst være tilgjengelige hvis ulykken er ute. Det er i alles interesse at brannvesenet slipper å lete og grave fram hydranter når minuttene teller.

Ta gjerne kontakt med Arnfinn Rusten, driftsleder for ledningsnettet i kommunen, for å melde fra om adresser hvor du vet at en hydrant har forsvunnet i snøen:

Mobil: 907 86 085
E-post: arnfinn.rusten@lillehammer.kommune.no