Det er vegen som fører inn fra Saksumdalsvegen til det nyanlagte motorcrossanlegget som skal gis navn. Denne vegen henger sammen med to private veger,  Storsteinmyrvegen og Korsåsvegen, og det er et ønske å skille den offentlige vegen fra disse.   

Navnekomitéen legger frem forslag om to alternativer til vegnavn:

•    Dritavegen
•    Kjølvegen
 

Høringsinnspill kan sendes på e-post til: postmottak@lillehammer.kommune.no eller som post til: Lillehammer kommune, Pb. 986, 2626 Lillehammer. 

Høringsfrist er 20. oktober 2023

Les hele saksfremlegget her