Beredskapsrådet er sammensatt av kommunens kriseledelse, supplert med representanter for interne og eksterne faginstanser. Beredskapsrådet består da i tillegg til kriseledelsen av:

 Stasjonssjef Lillehammer politistasjon
 Brannsjef Lillehammer Regionen Brannvesen
 Kommuneoverlegen i Lillehammer
 Leder for regionalt landbrukskontor
 Representant for Oppland Sivilforsvarsdistrikt
 Representant for Mattilsynet
 HV/Forsvaret: Områdeleder HV-Lillehammer Oppfølgingsområde 05205
 Leder for NAV Lillehammer
 Representant for Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 Leder for Lillehammer Røde Kors
 Leder for Lillehammer Sanitetsforenings omsorgsberedskap.
 Prosten i Sør Gudbrandsdal, representant for Den Norske kirke
 Fylkesmannen i Oppland (observatør)

Til ett av de årlige møtene inviteres til et utvidet «beredskapsforum» for å sette samfunnssikkerhet og beredskap i Lillehammer-samfunnet på dagsorden. Inviterte her vil være Høgskolen, Maihaugen, Hunderfossen Familiepark, Strandtorget, Lillehammer Olympiapark, Oppland fylkeskommune (ift. videregående skoler i kommunen) og evt. andre aktuelle instanser.