For å delta i mobilitetsuka har kommunen forpliktet seg til å innføre minst et permanent tiltak, som bidrar til dreining fra privatbilbruk mot mer miljøvennlig transportmiddelbruk. Gode eksempler på dette i Lillehammer er tilrettelegging for sykkel i tverrløypa gjennom Nybu med ny bru over Åveitadalen mot Stampesletta, og prioritering av sykkel i Elvegata-Nymosvingen. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre aktiviteter som fokuserer på årets tema, samt å markere en bilfri dag ved å reservere ett eller flere områder av byen for gående, syklister og kollektivtransport hele dagen.

Les mer om hva som skjer på Lillehammer 2015:

- PROGRAM