Det er fortsatt en del vannføring i bekker i Lillehammer kommune, men www.varsom.no viser at Lillehammer er tilbake på normalt nivå.