Her finner du dokumentene i saken:
Saksframlegg
Utredning
Notat fra Østlandsforskning

I forbindelse med høringen er det spesielt ønskelig å få innspill om:

1. Er det pedagogiske, økonomiske eller samfunnsmessige faktorer som taler for nedleggelsene, og som ikke fremkommer av saksutredningen?
2. Er det pedagogiske, økonomiske eller samfunnsmessige faktorer som taler mot nedleggelsene, og som ikke fremkommer av saksutredningen?
3. Er det konsekvenser for de ansatte ved berørte barnehager og skoler som ikke fremkommer av saksutredningen?

Har du innspill til høringen kan du sende det via e-post til 

postmottak@lillehammer.kommune.no

eller som brev til:
Lillehammer kommune
Serviceboks
2626 Lillehammer

Høringsfristen er 7. februar 2016.

Har du spørsmål i saken kan du ta kontakt med skolesjef Håvard Ulfsnes og barnehagesjef Marianne Slåen Bruket på tlf. 61 05 05 00. Eller via e-post havard.ulfsnes@lillehammer.kommune.no eller marianne.slaen.bruket@lillehammer.kommune.no.