Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene. Dersom din bedrift/aktivitetstilbud ønsker å bidra, så ta kontakt med Lillehammer kommune, Kultur og fritid v/Anne Brit Lee, tlf 61 05 05 70 innen 18. november 2016.