Fra og med 7. desember 2017 må andre instanser kontaktes for akutt bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.

Kontaktinfo finner du her.


Bedt KS om bistand
Gausdal og Lillehammer kommuner har bedt om bistand fra Kommunenes sentralforbund for å finne fram til en robust løsning for framtida. Kommunene mener det bør gjøres et grundig arbeid over et større område enn Gausdal og Lillehammer for å komme fram til vaktordninger som er tilfredsstillende for alle parter.