Dette er også svært viktig for de områdene der vannet allerede har trukket seg tibake eller kommer til å trekke seg tilbake, fordi det forsatt vil ligge igjen kloakk på bakken. 

Drikkevannet sikres

Lillehammer kommunes drikkevann hentes fra grunnvann og ikke fra Mjøsa. Det tas likevel jevnlig prøver av drikkevannet og som et forebyggende tiltak startet også kommunen med klorering av vannet onsdag 9. august.