Vannmålerne er batteridrevne og dermed slipper også kommunen utgifter til strøm. Konstituert tjenesteområdeleder for Vann og avløp, Arild Jørstad, er meget godt fornøyd med det nye måleredskapet som ble installert høsten 2022;
 - Vannmålerne kan leses av digitalt, og dersom det nå går unormalt mye vann gjennom en vannledning, blir vi varslet via målerne om at det er tegn på lekkasje, sier han.

Tetter lekkasjer raskere
Kommunen har jobbet systematisk i flere år for å få bukt med lekkasjene. Godt samarbeid mellom ulike avdelinger og og utbedring av både private og kommunale lekkasjer har bidratt til forbedringa. I likhet med andre kommuner har også Lillehammer brukt mikrofoner for å lytte etter eventuelle feil i ledningsnettet. - Vi har veldig dyktige ansatte som er gode på å lokalisere lekkasjene ved hjelp av mikrofonene, men de batteridrevne vannmålerne har tatt denne kontrollvirksomheten til et nytt nivå, sier tjenesteområdeleder Arild Jørstad. - Nå kan vi identifisere og dermed tette lekkasjen mye raskere. Tidligere kunne det faktisk gå både uker og måneder fra vi fikk indikasjoner på at noe var galt til vi faktisk klarte å tette lekkasjen, sier Jørstad. 

Store mengder vann
Drikkevannsnettet i Lillehammer kommune består av til sammen 26 mil med rørledninger, både private og offentlige. Lillehammer kommune produserer nesten fire millioner kubikkmeter rent drikkevann per år. Mye av det rensede vannet ender i kloakken og må derfor renses på nytt i en ressurskrevende prosess. 
Kommunen fortsetter med lekkasjelytting, men har utplassert 15 vannmålere på strategiske steder i hele vannledningsnettet. I tillegg vil det snart bli installert 15 nye målere;
 - Kommunen gir seg ikke med dette, vi skal ytterligere ned i antall lekkasjer, sier Jørstad.