Åpne data:

Kontaktinformasjonen og viktige telefonnummer er også lagt ut som åpne data i csv-format (semikolonseparert fil). CSV er et format som gjør dataene tilgjengelige uavhengig av teknologisk plattform.
Filen finner du her

Datasettet er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0. Lisensteksten kan du lese her