Kort fortalt:

 • Du må selv ta kontakt for vaksinering, du blir ikke lenger innkalt. 
 • Tidspunkt for vaksinering må bestilles på forhånd via vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no 
  N.B: Husk å oppgi fullt navn, fødselsnummer og telefonnummer.
  Det er også mulig å ringe tlf: 919 19 415 på tirsdager og onsdager mellom klokka 09.00-10.00.
  Koronavaksinering holder stengt i uke 30, 31 og 32.
 • All vaksinering foregår i Familiens hus, Storgata 170. Åpningstidene er tirsdager og torsdager fra klokka 08.30-14.00.​
 • Alle over 18 år har tilbud om 3. dose.  
 • Det er minimum 20 ukers intervall mellom 2. og 3. dose.
 • Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar og personer over 80 år kan få 4. dose.

Tidspunkt for vaksinering

Når

Hvem

Hvor

Type vaksine

OBS

Tirsdager og torsdager fra klokka 08.30-14.00.

Stengt på røde dager.
Det er også stengt for koronavaksinerng i ukene 30, 31 og 32 i sommer. 

Dose 1, 2, 3 og 4.

Avtalte timer for alle over12 år.

 

Familiens hus

Moderna 

PfizerBioNTech og

Novavax

Alle timer må forhåndsbestilles. 

Merk at det må ha gått 20 uker mellom dose 2 og 3.
 
Merk at det må ha gått 3 måneder mellom dose 3 og 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar. 

Merk at det må ha gått 4 måneder mellom dose 3 og 4 for personer over 80 år. 


Her kan du lese mer om statistikk over koronavaksinasjon i Norge. 

Vaksinering av barn og unge (5-17 år)

Vaksinasjon av barn og unge under 16 år er noe foreldre kan velge å gjøre. Det er ikke en bør-anbefaling fra FHI.

De som bør ta vaksine i denne gruppa er:

 • De som har kroniske sykdommer.
 • De som har nær kontakt med særlig utsatte personer.
 • De som skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Se FHIs anbefalinger for vaksinering av barn og unge.

Barn mellom 5 og 11 år

Barn 5-11 år får egne barnedoser av vaksinen. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Dersom du ønsker å vaksinere barnet ditt i alderen 5-11 år ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no, da vil dere få time.

12-15-åringer

Husk at barn under 16 år må ha med seg samtykke fra begge foreldre med foreldreansvar.
Samtykkeskjema finner du her: Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

16- og 17-åringer

Dersom du har fylt 16 år kan du møte til vaksinasjonen uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må vite fødselsnummeret ditt. 

Dersom du fyller 16 år senere i 2021 må du ha samtykke fra foreldre/forelder/foresatt(e). Ved delt foreldreansvar må begge samtykke til vaksinering. 

 1. Ved delt foreldreansvar: Enten kan begge foresatte bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller så kan du ha med godkjent dokumentasjon fra den ene eller begge som eventuelt ikke møter. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at de bekrefter at du skal vaksineres er godt nok.  
 2. Ved eneansvar: Foresatt kan enten bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller du kan ha med godkjent dokumentasjon fra din foresatte. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at vedkommende bekrefter at du skal vaksineres er godt nok. 

Dersom du har spørsmål, kan du sende en henvendelse til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Til studenter

Alle studenter som oppholder seg i Lillehammer i forbindelse med studiene kan bli vaksinert med dose 1, 2 og 3 her. Så langt det er tilgjengelige doser kan du også velge vaksinetype selv. Det må være minimum 20 uker mellom dose 2 og 3. 

Dersom du har mottatt første dose i utlandet eller tidligere er smittet med koronavirus: send en e-post om dette til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no og legg ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet om videre framdrift.
Utvekslingsstudenter som studerer i Norge og skal vaksineres her, oppfordres til å skaffe seg D-nummer, slik at de lettere kan registreres.  

4. dose

Personer over 80 år kan nå få en 4. vaksinedose mot koronavirus. Folkehelseinstituttet understreker at dette er et tilbud som er opp til den enkelte å vurdere, det er ikke en generell anbefaling. Kommuner skal heller ikke aktivt innkalle innbyggerne over 80 år. 

Over 80 år
Dersom du har mottatt 3 doser med koronavaksine og i tillegg har hatt koronaviruset i etterkant, anbefales det ikke å ta en 4. dose nå. En eventuell 4. vaksinedose vil ellers ikke utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten, når det er forventet at smitten vil øke. 
Det skal gå minst 4 måneder mellom dose 3 og 4. 

Redusert immunforsvar
Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales grunnvaksinasjon med 3 doser koronavaksine, samt en oppfriskningsdose 3 måneder etter 3. dose dersom en ikke er blitt smittet med koronaviruset etter dette.
Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har ofte dårligere respons på vaksiner, samtidig som de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet. Folkehelseinstituttet anbefaler at flere i denne målgruppa tar en oppfriskningsdose. 

Vaksinering i Familiens hus
All vaksinering mot koronaviruset foregår nå i Familiens hus, som ligger i Storgata 170. Vaksinering foregår på tirsdager og torsdager mellom klokka 08.30-14.00.
Du må bestille time på forhånd, og det  gjør du ved å sende en e-post om ønsket tidspunkt til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no 
Eventuelt kan du ringe tlf. 919 19 415 mandag - fredag mellom klokka 09.00-11.00.

Trykk her for Folkehelseinstituttets informasjon om 4. dose

Gjennomgått korona og vaksinering

Dersom du for få dager siden er blitt smittet med koronaviruset skal du vente med å vaksinere deg. For å endre en eventuell innkalling til koronavaksinering, ta kontakt med vaksinetelefonen via e-post: 
vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Les anbefalingene til Folkehelseinstituttet dersom du har gjennomgått covid-19 og lurer på om du skal ta flere doser. Merk at det er forskjell på om du har gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge eller ikke.

Om vaksinen

Lillehammer kommune benytter vaksinetypene Pfizer BioNTech og Moderna og Novavax til vaksinering. Tidlig i vaksineringa ble også AztraZeneca benyttet til helsepersonell, før bruken av vaksinetypen ble stoppet nasjonalt. 
Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.

Spørsmål?

Da kan du sende henvendelsen din hit: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Legg da ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet.