Kort fortalt:

 • Vaksinering er gratis og frivillig, men helsemyndighetene anbefaler vaksinering. 
 • Du kalles inn til vaksinering når det er din tur, se "Innkalling til vaksinering". 
 • Har du spørsmål om egen helse og vaksinering, ta kontakt med fastlegen din. 
 • Lillehammer kommune vaksinerer hver uke, uavhengig av ferier.
 • Det er begrenset med vaksiner nasjonalt, og tempo på vaksinering bestemmes av hvor mange doser kommunen tildeles ukentlig. 
 • Nasjonale helsemyndigheter avgjør hvor mange doser kommunen får, kort tid før forsendelse. 
 • Kommunen vaksinerer fast hver torsdag på dagtid, men kan utvide med flere dager dersom antall doser øker.
 • Lillehammer kommune har stor kapasitet til å vaksinere dersom kommunene tildeles mange doser. 
 • I Lillehammer er det ikke mulig å ta direkte kontakt med kommunen for å sette seg på en liste for vaksinering på kort varsel. Kommunen har god kontroll på bruk av uavhentede doser og alle dosene brukes opp. 
 • Det vil ta flere måneder før koronavaksineringen i Lillehammer er sluttført. 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Det er nasjonale retningslinjer for hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering:

Gruppe 1.   Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 2.   85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 3.   75-84 år
Gruppe 4.   65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5.   55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
Gruppe 6.   45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 7.   18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 8.    55-64 år
Gruppe 9.   45-54 år 
Gruppe 10.  Alder 18-24 år og 40-44 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)
Gruppe 11.  Alder 25-39 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)

Når det gjelder eventuell vaksinering av barn og ungdom under 18 år samt gravide eller ammende, se regjeringas prioriteringer.

Innkalling til vaksinering

Innkalling til koronavaksinering skjer automatisk når det er din tur, og du skal ikke foreta deg noe for å bli innkalt. 
I hver enkelt gruppe foregår innkalling etter alder; de eldste innkalles først. Noen blir vaksinert hos sin fastlege, andre blir vaksinert i Håkons Hall. 
I innkallinga vil du få beskjed om hvor og når du skal møte. Innkallinga foregår enten via helsenorge.no, tekstmelding eller oppringing til din telefon. Alle som fra før av ikke har registrert seg som bruker av helsenorge.no, oppfordres til å gjøre det ved å trykke her.
Innbyggere som av ulike grunner ikke kan besvare en innkalling via disse kanalene, vil kunne henvende seg til kommunens vaksinetelefon for manuell timeregistrering. Det er ikke mulig å selv bestemme tidspunkt for vaksinering.
Det presiseres at innkalling vil komme kun få dager før vaksinering for å avpasse opp mot antall vaksinedoser kommunen mottar. Kommunen vaksinerer hver uke, uavhengig av ferier. 

Disse legesentrene/-kontorene deltar i vaksineringen:

Bryggeriet legesenter (kun 85+)
Legetorget legesenter
Lillehammer legesenter
Toppen legesenter
Lege Bent Joro
Lege  Egon Krøll

I hovedsak skal disse legesentrene/-kontorene vaksinere sine listepasienter i risikogruppene selv. Unntaket er Bryggeriet legesenter, som kun skal vaksinere sine listepasienter i gruppen 85 +.
Øvrige listepasienter ved legekontorene samt andre innbyggere som ikke er tilknyttet de utvalgte legekontorene, blir vaksinert i Håkons hall. 
Det er viktig at alle møter til eksakt tidspunkt for vaksinering på grunn av smittevernhensyn. Husk at du ikke kan møte til vaksinering dersom du har symptomer på koronavirus. 

Før du skal vaksineres

For at vaksinering skal foregå så effektivt som mulig er det til god hjelp dersom du:  

 • Vet hvilke medisiner du eventuelt bruker
 • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du er under en behandling som kan påvirke immunforsvaret ditt
 • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du tidligere har hatt en livstruende allergisk reaksjon på f.eks. mat, veps, medisiner eller annet.

Vi oppfordrer deg også til å se igjennom dette egenerklæringsskjemaet før vaksinering. Du må gjerne også fylle ut skjemaet på forhånd og ta det med til vaksinasjonsstedet, slik at du slipper å gjøre det der. 

Tid for vaksinering

Her finner du oversikt over gjennomført, pågående og planlagt vaksinering.
På grunn av et lavt antall vaksinedoser tar det flere uker før hver enkelt gruppe er ferdig vaksinert.
Per 15. juni-21 har enkelte fastleger kommet litt lenger i vaksineringen enn denne oversikten viser.
 
For deg som er i gruppe 2 til 7: Dersom du mot formodning ikke har mottatt innkalling til vaksinering av 1. vaksinedose, vennligst ta kontakt med vaksinetelefonen: 911 50 112.
Intervall mellom dose 1 og 2: For gruppene 4-7 er intervallet 6 uker. For gruppene 8-11 er intervallet 12 uker. 

1. og 2. dose gis ved samme vaksinasjonssted. 
 
Oversikten under vil utvides etter hvert som kommunen mottar informasjon om antall doser kommunen blir tildelt.
Per 15. juni-21 er 28,2 prosent av Lillehammers innbyggere fullvaksinert med både dose 1 og 2, mens 37,9 prosent er vaksinert med kun dose 1.

Når

Hvem

Hvor

Antall doser

Type vaksine

Status

UKE 1-2

Gruppe 1

I institusjon og Haakons hall

281

AstraZeneca til helsepersonell og Pfizer BioNTech til de øvrige.

Vaksinering ferdig.

UKE 3-6 

Gruppe 2

Legesenter/-kontor og Haakons hall

1404

AstraZeneca til helsepersonell og Pfizer BioNTech til de øvrige.

Vaksinering ferdig.
 

UKE 7-15

Gruppe 3
 

Legesenter/-kontor og Haakons hall

2772

Pfizer BioNTech

Vaksinering ferdig.

UKE 14-18 Gruppe 4
 
Legesenter/-kontor 3600 Pfizer BioNTech Vaksinering ferdig.
UKE 17-18 Gruppe 5 Legesenter/-kontor og Haakons hall 1050 Pfizer BioNTech Vaksinering ferdig. 
UKE 19 Gruppe 5 og 6
 
Legesenter/-kontor og Haakons hall 978 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1 er satt denne uka.
UKE 20 Gruppe 4 Legesenter/-kontor og Haakons hall 1050 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår.
Dose 2 settes denne uka. 
UKE 
21

Gruppe 4 og 5
  

Legesenter/-kontor og Haakons hall 1080 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1 og 2.
UKE 22 Gruppe 5, 6 og 7 Legesenter/-kontor og Haakons hall 1710 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1 og 2.
UKE 23 Gruppe 7 og 8 Legesenter/-kontor og Haakons hall 1242 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår.
Alle legesenter/-kontor ferdige med dose 1 for gruppe 1-7. De fortsetter med dose 2 utover sommeren. 
Haakons hall tar fra og med denne uka all vaksinering for gruppene 8-11.
UKE 
24
Gruppe 8 Haakons hall 968 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1.
UKE 25 Gruppe 8 Haakons hall 1494 Pfizer BioNTech Dose 1.
UKE 26 Gruppe 8 og 9 Haakons hall 1428 Pfizer BioNTech Dose 1.

"Rekkefølge, vaksinering" høyere opp på denne siden beskriver fordelingen i de ulike gruppene. 

Her kan du lese mer om den nasjonale prognosen for vaksineringstempo. 
Her kan du lese mer om statistikk over koronavaksinasjon i Norge. 

 

Prognose for vaksinering

Her er kommunens prognose (antatt utvikling) for vaksinering gjennom sommeren. De eldste i hver gruppe vaksineres først. 
Det er ellers flere faktorer som kan endre denne oversikten, men basert på antatt antall doser kommunen tildeles framover, ser framdriften slik ut:  

Vaksinegruppe Start uke
(kun 1. dose)
Ferdig uke
(kun 1. dose
)
Gruppe 8 (55-64 år) 23 (pågår) 27
Gruppe 9 (45-54 år) 27 29
Gruppe 10 (40-44 år og 18-34 år) 29 30
Gruppe 11 (25-39 år) 30 32


Ved legekontor/-senter samt i Håkons hall blir det vaksinering med dose 2 av risikogruppene 4-7 gjennom sommeren. 
Intervall mellom dose 1 og 2: For gruppene 4-7 er intervallet 6 uker. For gruppene 8-11 er intervallet 12 uker. 

Prognosen om når gjenstående grupper får første vaksinedose, er basert på Folkehelseinstituttets (FHI) vaksinekalender pr. 28. mai. Den viser at alle innbyggere over 18 år skal ha fått tilbud om første vaksinedose innen starten av august. Kommunen får bekrefta leveranser av vaksiner ca 1,5 uke før doser settes. Prognosen fra uke 25 er derfor basert på foreløpige tall på leveranser av vaksiner inn til Norge og en beregning gjort lokalt av hvor stor andel av disse som leveres Lillehammer. I tillegg er prognosen basert på beregninger fra FHI om geografisk omfordeling, der Lillehammer avgir ca 30-35 % vaksiner i uke 23-28, og får flere i uke 29-31. 
Det må derfor tas forbehold om eventuelle endringer i vaksineleveranser til Norge og hvordan disse slår ut for Lillehammer. Prognosen vil bli oppdatert når kommunen får sikrere prognoser på leveranser fra FHI. 

Her kan du se den nasjonale prognosen for vaksineringstempo. 

Til helsepersonell

Helsepersonell i Lillehammer vil motta innkalling til vaksinering med PfizerBioNTech som vaksinedose 2. I tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer har helsepersonell tidligere mottatt AstraZeneca som dose 1, men bruken av denne vaksinetypen er stoppet nasjonalt for å undersøke sammenhengen mellom vaksinetype og dødsfall/uheldige bivirkninger. 
Helsepersonell kan forvente å bli innkalt til dose 2 ca. 12 uker etter at 1. dose ble satt. Når helsepersonell har mottatt dose 2 skal de være fullvaksinert, selv om de da har mottatt to ulike vaksinetyper. Full effekt oppnås 14 dager etter at dose 2 er satt. 

Private helsetjenester bes ta kontakt
Lillehammer kommune fortsetter med vaksinering av prioritert helsepersonell, i henhold til oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Kommunen ber derfor om at private helsetjenester i kommunen tar direkte kontakt via vaksinetelefonen for registrering av ønske om vaksinering. Det kan være tannleger, hudleger, ortopedingeniører med flere. Hver virksomhet melder inn på vegne av sine ansatte; navn på virksomhet, type helsepersonell, navn og fødselsnumre.  

Vaksinetelefonen: tlf. 911 50 112. Åpen 09.00-14.00 alle hverdager bortsett fra torsdag, da er telefonen åpen 09.00-11.00.

Til studenter

I utgangspunktet skal studenter vaksineres i sin hjemkommune. Studenter som er folkeregistrert i Lillehammer vil få innkalling via sin mobil når det er studentens tur. Dersom studenten er folkeregistrert i annen kommune men oppholder seg i Lillehammer over tid, kan studenten kontakte vaksinetelefonen for registrering. Se punktet "Kommunens vaksinetelefon".

Om vaksinen

Kommunen vil motta vaksiner som er opptint. Da har de bare noen få dagers holdbarhet. Det er et begrenset antall vaksinedoser til rådighet, det er derfor svært viktig at en møter til avtalt tidspunkt for vaksinering, slik at dosen ikke går til spille. Vaksinen må settes to ganger, med minimum 21 dagers mellomrom.
Fra og med uke 11 vil det ta lenger tid før en setter dose 2.  

Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.

Kommunens vaksinetelefon

Lillehammer kommune har en egen vaksinetelefon hvor du kan ringe dersom du har spørsmål i forbindelse med koronavaksinering i Lillehammer. Innbyggere som allerede har mottatt kommunens vaksineinnkalling via helsenorge.no eller telefon, men har problemer med å besvare den, kan også henvende seg til vaksinetelefonen for manuell timeregistrering. 
Det er ikke mulig å selv bestille time for vaksinering, kommunen sørger for at du blir innkalt når det er din tur.

Telefonnummeret til kommunens vaksinetelefon er 911 50 112.
Den er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00-14.00. Torsdag er er vaksinetelefonen åpen 09.00-11.00. Telefonen er betjent med helsepersonell.
Du kan også ta kontakt via e-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no